BASES SORTEIG CISTELLA UA1 LLEIDA RÀDIO-FESTES DE TARDOR

UA1 LLEIDA RÀDIO organitza un concurs amb la finalitat d'obsequiar a un dels nostres seguidors i participants en aquest concurs. Es tracta de REGALAR UNA CISTELLA - FESTA MAJOR DE TARDOR plena de productes del territori i de qualitat.


 1. Objecte

Amb la finalitat d'aconseguir la màxima difusió de les empreses amb productes de proximitat i de qualitat, que hi participen com a col·laboradores d'UA1 LLEIDA RÀDIO, posem en marxa el sorteig.

Es tracta de REGALAR UNA CISTELLA PER LA  FESTA MAJOR DE TARDOR amb els productes d’aquestes empreses, del  nostre territori.


 2. Durada

La promoció s'iniciarà el dia 24/09/2020 i estarà activa fins al 25/10/2020, a les 24 h, data en què es tancarà el termini de participació.


3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.

El dret de participar s'obté amb xarxes socials (Facebook).

Per participar, les persones interessades hauran de clicar "me gusta" , "compartir" la publicació durant aquests dies anomenats, a la xarxa social (Facebook) i etiquetant una amistat i una de les empreses col·laboradores.

Podran participar en aquesta promoció totes les persones físiques majors d'edat.


4. SORTEIG I PREMI.

El 26 d’octubre, durant el matí, entre tots els participants es farà el sorteig de tots els que han participat correctament mitjançant selecció a l'atzar. La comunicació amb el guanyador/a es farà per missatge a la xarxa social Facebook. En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat/da o no voldria acceptar el premi, renunciés al premi o fos impossible la seva localització en un període de tres dies naturals es realitzaria un nou sorteig per determinar un nou guanyador.

UA1 LLEIDA RÀDIO quedarà exempt de la responsabilitat que pogués derivar-se de la impossibilitat d'identificació del guanyador/a conseqüència d'errors existents en les dades facilitades pels concursants agraciats. El premi no serà en cap cas bescanviat en metàl·lic però si, es podrà cedir a una altra persona. El premi serà vàlid i entregat al mateix guanyador/els tres dies següents al sorteig, entres 26-31 d’octubre. En cas que no es pogués fer l’entrega els dies assenyalats, el guanyador quedarà exempt del seu premi. Es podria veure afectat sòl en cas de força major per al Covid-19.


5. ALTRES

L'organització d'aquest concurs es reserva el dret a prendre les decisions que estimi convenients pel bon desenvolupament d'aquest sorteig. UA1 LLEIDA RÀDIO, com a organitzador de la promoció es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la campanya, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a notificar amb suficient antelació les noves bases, condicions o en cas que fos així l'anul·lació definitiva. L'organització informa que les dades dels participants i dels guanyadors s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs. Per exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició que determina la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, es podrà enviar una comunicació que indiqui la petició concreta a l'adreça info@ua1.cat. Si es prefereix l'exercici dels drets per correu ordinari, l'adreça és la següent: Bisbe Martin Ruano,22 A-2 25006 Lleida. El concursant també autoritza l'organització del concurs que es posi en contacte amb els participants o guanyadors per telèfon o per correu electrònic per a qüestions relacionades amb la seva participació segons el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward