La implementació del polígon de Torreblanca Quatre Pilans afectarà una vintena d’habitatges

La implementació del polígon de Torreblanca Quatre Pilans afectarà una vintena d’habitatges. Dos dels immobles s’expropiaran i el consistori s’ofereix per analitzar la situació de la resta.


El Pla director per desenvolupar Torreblanca abraça en total 1.280 hectàrees de les quals 433 es veuran afectades per usos industrials. En aquests terrenys afectats es comptabilitzen una vintena d’habitatges on hi viuen almenys 41 persones que els hauran de deixar. Entre aquests n’hi ha dos que s'hauran d'expropiar.


Toni Postius, alcalde accidental de Lleida, assenyala que la resta d'habitatges s'incorporaran al sector mitjançant el sistema de cooperació, on els propietaris de l'àmbit adopten les decisions per majoria i que en cas que optin per aquesta col·laboració podran accedir als beneficis corresponents pel canvi de sòl.


Segons la Paeria, cada parcel·la i habitatge es troba en una situació diferent i s'ofereix als propietaris per analitzar cada cas cercant informació a l'Arxiu Municipal.


La totalitat de les finques afectades pertanyen a 170 propietaris.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward