La població de 85 anys i més va disminuir el 2020 a Catalunya per primera vegada en quatre dècades

La població de 85 anys i més va disminuir el 2020 a Catalunya respecte de l'any anterior per primera vegada en quatre dècades a causa de l'impacte de la covid-19. Aquest grup de població es va situar en 249.555 persones, 1.128 persones menys.


La disminució de la població d'edats avançades ha aturat el procés de sobreenvelliment del país, que ha passat de 17,1 persones majors de 85 anys per cada 100 majors de 65 anys el 2020 a 16,9 el 2021. Tot i això, l’envelliment de la població presenta diferències importants en el territori. El percentatge de població de 65 anys i més al conjunt de Catalunya és del 19%, mentre que a sis comarques, almenys una quarta part de la població té 65 anys i més, entre les quals hi ha el Pallars Jussà (25,5%) i les Garrigues. En canvi, l’Aran és una de les que té un menor percentatge de població de 65 anys i més.


La població resident a Catalunya era de 7.739.758 persones a 1 de gener de 2021, segons les estimacions de població de l'Idescat. Aquesta xifra representa un augment de 17.555 habitants respecte un any enrere. La migració amb l'estranger ha estat l'únic component positiu del creixement de la població el 2020, amb 48.139 persones. En canvi, l'aportació del creixement natural ha estat de menys 21.320 persones, el resultat de restar els 58.464 naixements a les 79.784 defuncions. En termes relatius, l’any 2020 la població ha crescut un 2,3 per cada mil habitants, com a resultat d’un creixement migratori del 5,1 per mil i d’un creixement natural o vegetatiu del -2,8 per mil.


Per comarques, el Segrià i el Pallars Jussà es troben entre les 4 que han perdut població durant el 2020, amb un 1,4 per mil i un 4,4 per mil, respectivament. Per contra, la Cerdanya (37,9‰), l’Alta Ribagorça (29,6‰) i el Pallars Sobirà (28,2‰) són les comarques amb majors creixements en termes relatius.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward