El Consell Comarcal de la Noguera ha tramitat 151 sol·licituds d'ajuts per pagar el lloguer durant el 2021

El Consell Comarcal de la Noguera ha tramitat 151 sol·licituds d'ajuts per pagar el lloguer durant el 2021. D'aquestes, 128 han estat acceptades, per un valor total de prop de 165.000 euros.


L'Oficina Comarcal d’Habitatge per al Lloguer Social i l'Assessorament Energètic és l'encarregada de gestionar aquests ajuts a tots els municipis de la Noguera a excepció de Balaguer, on la responsable n'és la Paeria. Un total de 128 sol·licituds s’han resolt favorablement, 20 s'han desestimat per no complir algun dels requisits i 3 resten pendents de resolució.


Aquestes subvencions deriven de dues convocatòries diferents: les subvencions per al pagament del lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social i les subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió. 

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward