La Diputació de Lleida va fer contractacions sense licitació per 1,43 milions d’euros durant el 2017, quan Joan Reñé n’era president

La Diputació de Lleida va fer contractacions sense licitació per 1,43 milions d’euros durant el 2017, quan Joan Reñé n’era president. Segons un informe de la Sindicatura de Comptes, nou dels dotze contractes d'obra fiscalitzats es van tramitar pel procediment d'urgència “sense justificació”.


Entre aquestes despeses destaquen el servei d'assistència sanitària per al personal, els serveis i subministraments informàtics i els subministraments de gasoil. La Sindicatura recorda que la reiteració d'aquest procediment indica una "manca de previsió i de planificació" en la gestió de les obres i suposa una restricció al principi de concurrència.


En el treball de fiscalització de la Sindicatura de Comptes s'han detectat 65 despeses, que sumen prop de 691.000 euros, tramitades directament sense seguir el procediment establert en les bases. També s’ha vist que, en un dels contractes, un dels adjudicataris havia participat en el treball de camp i en l'anàlisi prèvia de les actuacions a desenvolupar. Segons la Sindicatura això va ser determinant en la seva elecció, atès que es va acceptar com a justificant de l'oferta "desproporcionada" que va presentar i, per tant, es va incomplir la Llei de contractes del sector públic, ja que suposava un "tracte privilegiat" respecte a la resta de licitadors.

Entre les irregularitats detectades també es recullen mancances en els anuncis de les licitacions , la manca de publicació de contractes en els diaris oficials o una despesa de 273.000 euros en equips informàtics mitjançant contractes menors, entre altres. 

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward