La Paeria proposa ajornar l’entrada en vigor dels informes d’idoneïtat que preveu la nova ordenança

L’Ajuntament de Lleida proposarà l’ampliació de la data d’entrada en vigor de l’obligació d’adjuntar a la sol·licitud de llicència urbanística i a la comunicació prèvia l’informe d’idoneïtat documental i/o tècnica prevista a l’Ordenança.


La Comissió Informativa per les polítiques de gestió urbanística i mobilitat ha exposat aquest expedient, que serà sotmès al pròxim ple municipal, per tal que els col·legis professionals i les entitats col·laboradores puguin iniciar els tràmits per acreditar-se.


El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha assenyalat que s’aplaça un màxim de quatre mesos l’entrada en vigor perquè es puguin acreditar i donar compliment així als articles 15 i 26 de l’Ordenança que regula les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, modificada recentment.


A més, la Comissió ha informat favorablement sobre el pla especial urbanístic per a la implantació d’una explotació bovina, a l’àmbit de Sucs, que comporta un canvi destacat.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward