La Paeria de Lleida preveu prorrogar el contracte del servei d'autobusos urbans fins al 31 de desembre del 2023

La Paeria de Lleida preveu prorrogar el contracte del servei d'autobusos urbans fins al 31 de desembre del 2023. La Comissió d'economia ha informat favorablement sobre aquesta qüestió, que ara passarà a debat al ple municipal.


L'actualització de les clàusules del contracte dels autobusos urbans inclou la incorporació a la flota de tres vehicles híbrids que entraran en funcionament en un termini màxim de tres mesos des de la signatura de la pròrroga.


Així mateix, es pretén modifica el càlcul del nombre de viatgers compromesos anualment, de manera que es fixa en el 2% el marge que dona lloc al cobrament d'incentiu o a una penalització. Anteriorment, la proporció era del 5%.En el marc de la Comissió també s'ha exposat que s'han concedit 10,7 milions d'euros dels Fons europeus Next Generation.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward