Tècnics de Birding Natura i Endesa han posat dispositius de radioseguiment a dos polls de duc nascuts a les Garrigues

Tècnics de Birding Natura i Endesa han posat dispositius de radioseguiment a dos polls de duc nascuts a les Garrigues. L'objectiu és recopilar dades sobre el comportament d'aquesta espècie i definir mesures que redueixin la seva mortalitat.


Es tracta de dos polls de major edat d'un niu als que se'ls ha incorporat un dispositiu de seguiment remot que disposa d'un mòdul GPS. És com una petita motxilla que, amb una periodicitat diària, descarrega les dades en un servidor i també les conserva emmagatzemades.


La informació obtinguda ha de permetre elaborar informes on quedarà reflectida l'activitat diària, evolució i incidències dels exemplars a través de gràfiques, taules de dades i mapes, per finalment extreure'n les conclusions oportunes.


La iniciativa s'emmarca en el projecte de conservació del duc de Birding Natura i Endesa, amb la col·laboració i suport del Parc Natural de Mas de Melons, dels Agents Rurals i del MITECO.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward