Alcoletge tira endavant el seu primer Pla d’Igualtat

La Comissió d’Igualtat de l’ens local serà l’encarregada de fer el seguiment i avaluació del pla d’acció


El Pla s’ha dissenyat a l’empara de la nova legislació vigent en la matèria i inclou una diagnosi, una auditoria retributiva, un pla d’acció, indicadors de seguiment i avaluació i un protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual per raó de sexe, identitat, expressió de gènere i orientació sexual.


Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alcoletge vol crear un espai de treball equitatiu i democràtic facilitant recursos, eines i sabers, així com fomentant la reflexió conjunta, el debat i el pensament crític.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward