El projecte de manteniment de la xarxa de camins d’Almacelles preveu arranjarà 44 vies de titularitat municipal entre 2022 i 2023

El projecte de manteniment de la xarxa de camins d’Almacelles preveu arranjarà 44 vies de titularitat municipal entre 2022 i 2023. L’ajuntament ha donat llum verda al projecte que té un pressupost de més de 237 mil euros i es preveu que s’executi durant la primavera de cada any.


Els treballs consistiran en el manteniment dels camins municipals de terra a través de l’aportació de material granular, i també en el soteig i la reparació dels camins de reg asfàltic, amb l’objectiu de no deixar clots sobre el paviment. També s’aprofitarà per fer la neteja dels vorals i les cunetes, i per reperfilar i compactar l’esplanació existent, i es finalitzarà la feina amb un tractament amb grava i el seu posterior escombrat per eliminar tot l’àrid de la calçada.


Les 44 vies d’Almacelles sumen més de 85 quilòmetres dels que 20 que són camins amb reg bituminós i 24 que són camins en terres.

 

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward