Més de 13.000 famílies lleidatanes han rebut bonificacions associades al cànon de l'aigua durant el 2021

Més de 13.000 famílies lleidatanes han rebut bonificacions associades al cànon de l'aigua durant el 2021. Prop de 1.600 s'han acollit a la tarifa social, mentre que unes 11.500 ho han fet a l'ampliació de trams.


Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, la primera mesura ha estat utilitzada al conjunt de Catalunya per 78.000 famílies, un 12% més que l'any passat. La tarifa social aplica una bonificació que pot arribar a la totalitat del cànon de l'aigua als col·lectius més vulnerables i en cas que el consum no superi el primer tram del cànon. Si és superior, la bonificació és del 50%.Pel que fa a l'ampliació per trams, s'hi acullen prop de 363.000 famílies, lleugerament per sota del 2020 a conseqüència de les revisions censals de sol·licituds antigues en les quals s'ha tancat l'expedient. L'ampliació s'aplica en unitats de convivència de quatre o més membres i consisteix a afegir 3 metres cúbics mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel primer tram, 2 metres cúbics al segon i un metre cúbic al tercer. També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward