El pressupost d'Alcarràs pel 2021 duplica la inversió en la millora de camins del municipi

El pressupost d'Alcarràs pel 2021 duplica la inversió en la millora de camins del municipi. El ple municipal ha donat llum verda als comptes que ascendeixen a 10,25 milions d'euros.


Entre les inversions més destacades es troba la de camins, que supera els 800 mil euros, dins d'una partida d'inversions reals que arriba a un milió i mig d'euros. Aquests diners es destinaran entre altres a la millora del Camí de les Coves, Camí del Saladar o finalitzar el desplegament del nou enllumenat LED al municipi.


Enguany els ingressos corrents, que són aquells que es deriven d'impostos, taxes, patrimoni i subvencions provinents d'altres administracions, arriben fins als 9 milions d'euros; els ingressos no financers, que es generen a partir de transferències de capital d'altres administracions o venda d'actius, arriben gairebé als 845 mil euros i els ingressos derivats d'operacions financeres, fins als 407 mil euros.


Pel que fa a la despesa, es contemplen, a més a més dels 1,5 milions d'inversió, 8 milions 200 mil euros per serveis, béns, personal i ajuts i subvencions concedits per l'ajuntament i més de 512 mil euros per amortitzacions de préstecs o crèdits del consistori.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward