BASES SORTEIG CISTELLA UA1 LLEIDA RÀDIO- MAIG 2021

UA1 LLEIDA RÀDIO organitza un concurs amb la finalitat d'obsequiar a un dels nostres seguidors i participants en aquest concurs. Es tracta de REGALAR UNA CISTELLA plena amb productes del nostre territori de proximitat i qualitat, gràcies als nostres col·laboradors: Raimat, Vedella Massot, Molí del Pau, Torrons i Mel Alemany, Pastisseria Marqués, Olicastelló, Aubagueta, Matoll, La Vansa, La Balaguerina, Ecolorgic, Or de Ponent, Castell del Remei, Cerveses Ponent i Aromes Rosselló.


 1. Objecte


Amb la finalitat d'aconseguir la màxima difusió dels nostres productes, amb la participació de  totes les empreses abans anomenades com a col·laboradores d'UA1 LLEIDA RÀDIO, posem en marxa el sorteig. Es tracta de REGALAR UNA CISTELLA plena amb productes del nostre territori de proximitat i qualitat.


 2. Durada


La promoció s'iniciarà el dia 13/05/2021 i estarà activa fins al 03/06/2021, a les 24 h, data en què es tancarà el termini de participació.


3. Requisits de participació


El dret de participar s'obté amb xarxes socials (Facebook).

Per participar, les persones interessades hauran de clicar "me gusta", seguir a les empreses col·laboradores, etiquetar a les empreses col·laboradores a la mateixa publicació, etiquetar a un amic o una amiga en un comentari i compartir la publicació durant els dies anomenats, a la xarxa social (Facebook).

Podran participar en aquesta promoció totes les persones físiques.


4. Sorteig i Premi


El 4 de juny, durant el matí, entre tots els participants es farà el sorteig de tots els que han participat correctament mitjançant selecció a l'atzar. La comunicació amb el guanyador/a es farà per missatge a la xarxa social Facebook. En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat/da o no voldria acceptar el premi, renunciés al premi o fos impossible la seva localització en un període de tres dies naturals es realitzaria un nou sorteig per determinar un nou guanyador.

El premi s’haurà de recollir als nostres estudis del Bisbe Ruano 22, Altell, Lleida. El dia indicat al missatge.

UA1 LLEIDA RÀDIO quedarà exempt de la responsabilitat que pogués derivar-se de la impossibilitat d'identificació del guanyador/a conseqüència d'errors existents en les dades facilitades pels concursants agraciats.

El premi no serà en cap cas bescanviat en metàl·lic, però si, es podrà cedir a una altra persona. El premi serà vàlid i entregat al mateix guanyador/a els dies següents al sorteig.

En cas que no es pogués fer l’entrega el dia assenyalat, el guanyador podrà recollir el premi amb una setmana.

Es podria veure afectat i canviat les dades d’entrega, sòl en cas de força major per al Covid-19.

Si es veurà afectat per al COVID-19 recollir el premi el dia indicat, passarà automàticament a la SETMANA 8-15 de juny. Passat aquest termini el guanyador queda exempt dels productes peribles del sorteig.


5. Altres L'organització d'aquest concurs es reserva el dret a prendre les decisions que estimi convenients pel bon desenvolupament d'aquest sorteig. UA1 LLEIDA RÀDIO, com a organitzador de la promoció es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la campanya, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a notificar amb suficient antelació les noves bases, condicions o en cas que fos així l'anul·lació definitiva. L'organització informa que les dades dels participants i dels guanyadors s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs. Per exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició que determina la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, es podrà enviar una comunicació que indiqui la petició concreta a l'adreça info@ua1.cat. Si es prefereix l'exercici dels drets per correu ordinari, l'adreça és la següent: Bisbe Martin Ruano,22 A-2 25006 Lleida

El concursant també autoritza l'organització del concurs que es posi en contacte amb els participants o guanyadors per telèfon o per correu electrònic per a qüestions relacionades amb la seva participació segons el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward