La Guàrdia Urbana posa 54 denúncies per incompliments de les mesures de la Covid-19 en la darrera setmana

Des de que es va decretar el primer confinament per la pandèmia, al març de 2020, la policia local ha registrat 5.054 incidents, dels quals 4.389 han donat lloc a denúncia.


D’aquestes denúncies, dins el període del 14 de març de 2020 al 4 d’abril de 2021, 980 corresponen a incompliments del confinament, 545 per no dur la mascareta i 16 a locals. Les denúncies restants, 2.769, són de tipologia diversa, vinculades a l’evolució de la normativa Covid-19 durant aquest any.


Aquestes xifres s’han presentat a la comissió informativa de les Polítiques de gestió de la seguretat i el civisme, on també s’ha informat favorablement del Document Únic de Protecció Civil, el DUPROCIM, que es portarà al ple del mes d’abril per a la seva aprovació definitiva, un cop finalitzat el termini d’al·legacions.


El DUPROCIM és el document marc que permet organitzar serveis de prevenció, catalogar els recursos existents i actuar en casos d’alerta per minimitzar els efectes causats per riscos de nevada, vent, inundacions, terratrèmol, transport de mercaderies perilloses, accident químic, accidents en el transport de viatgers per ferrocarril i pel risc radiològic. 

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward