El PIB va caure un 8% a Lleida el 2020, essent la demarcació catalana amb una caiguda menys greu

El PIB va caure un 8% a Lleida el 2020. És la demarcació catalana on la davallada va ser més baixa, i és l'única en què es va situar per sota de la mitjana espanyola. Segons un informe del Banc d'Espanya, Girona lidera la caiguda del PIB a Catalunya, amb una caiguda interanual del 14%. Barcelona i Tarragona també cauen per sobre de la mitjana espanyola, amb un 11%.


L'informe apunta que les dues variables més influents per determinar l'evolució del PIB són les restriccions a la mobilitat i la caiguda del turisme. Això explicaria que la demarcació de Lleida hagi registrat una caiguda menys greu. De fet, el Banc d'Espanya subratlla que les majors caigudes de PIB del 2020 es van concentrar a les províncies ubicades en l'arc mediterrani i a les Illes Canàries.


D'altra banda, l'estudi també posa en relleu l'impacte heterogeni que ha tingut la covid-19 sobre els diferents sectors. Apunta que el comerç, transport i hostaleria o en les activitats artístiques i recreatives són els sectors més afectats per la pandèmia, amb caigudes del 24%, mentre que les activitats financeres, el sector públic i el sector primari van experimentar taxes de variació positives.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward