La Paeria s’adherirà a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

La finalitat és poder contractar obres, serveis i subministraments de conformitat a les condicions i preus fixats en els contractes o acords marc entre l’esmentada central i les empreses adjudicatàries.


La proposta d’adhesió s’ha tractat avui en la Comissió Informativa de les Polítiques de Gestió del Govern Obert, Economia i Participació i es portarà a l’aprovació del Ple Municipal del pròxim divendres.


En la mateixa reunió s’ha informat el nomenament de la interventora tècnica del contracte de concessió de l’aparcament de la plaça de Sant Joan, la data de finalització del qual s’ha determinat que és el 28 de gener de 2024.


Un altre dels punts de la comissió ha estat informar d’una addenda al conveni regulador de les relacions econòmico-administratives entre la Paeria i l’EMD de Sucs.


Aquesta ampliació permetrà delegar a l’Ajuntament de Lleida el cobrament, en via executiva, de taxes, preus públics i altres ingressos que l’EMD de Sucs no hagi ingressat en el període voluntari.


Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward