La Universitat de Lleida ha creat un model que permet detectar reduccions de població de papallones d’entre el 10 i el 30%

La Universitat de Lleida ha creat un model que permet detectar reduccions de població de papallones d’entre el 10 i el 30%. L’estudi fa palesa la utilitat de les xarxes de seguiment per avaluar l’impacte de l'agricultura intensiva i els conreus transgènics sobre la biodiversitat.


Les papallones són bioindicadors capaços de reflectir els canvis ambientals, tant pel que fa al clima com en els usos del sòl. Tot i això, la seva abundància en el paisatge depèn de molts factors i els descensos de població solen ser difícils de detectar. Per tal de desenvolupar un model aplicable a futurs estudis, els investigadors de la UdL han analitzat dades del Pla de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya sobre 135 espècies. Aquestes han permès elaborar un model per descobrir davallades del 30% de la població de papallones en un sol any. La sensibilitat de detecció arriba al 10% quan s’analitzen dades de 15 anys en tots els indicadors multi-espècie i en dues espècies en concret, la margenera comuna i el coure comú.


Els resultats de la recerca, realitzada per investigadors del centre Agrotecnio en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i el Museu de Ciències Naturals de Granollers, han estat publicats a la revista Ecosphere.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward