Aprovat el Pla director urbanístic dels càmpings a l'Aran

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Aran, presidida pel secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic (PDU) de les activitats de càmping a l'Aran.


La nova norma ordenarà la implantació de nous establiments de manera sostenible des dels punts de vista ambiental, social i econòmic. En total, la Val d'Aran disposa de 3.069 places de càmping i una superfície total de 20 hectàrees. La superfície mitjana dels establiments és de poc més de dues hectàrees.


Tot el territori de l'Aran està inclòs a l'àrea geogràfica de muntanya, on es vol fomentar aquesta activitat econòmica, i cinc dels nou municipis aranesos tenen menys de 500 habitants: Arres, Bausen, Canejan, Es Bordes i Vilamòs.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward