GLOBALLEIDA convoca ajuts extraordinaris

Per poder-se beneficiar d’aquests ajuts ca reunir els requisits següents: ser una microempresa o persona treballadora autònoma fins a 10 treballadors/es i facturació anual inferior als 2 milions d’euros; tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya; haver suspès l’activitat per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març al seu l’article 10 i a l’ Annex , o bé haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació; i el manteniment del 100% de la plantilla.


L’import de la subvenció és un mòdul econòmic d’uns 4 mil 369 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul amb qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

Al utilizar este sitio web, aceptas nuestra política de cookies. ×
arrow_upward