Notícies

Nivell de satisfacció amb la gestió de l’actual govern i dels serveis municipals de Lleida

Ahir us avançàvem els resultats de la primera enquesta d’intenció de vot que s’ha fet a la ciutat de Lleida encarregada per Ua1 Ràdio. Avui podem detallar més qüestions que reflecteix aquest baròmetre elaborat per l’empresa Infortécnica, com per exemple el nivell de satisfacció amb la gestió de l’actual govern municipal. Tres de cada quatre enquestats consideren que és regular o bona

El grup més nombrós són els que la consideren regular, gairebé un 40%, seguit del 34% que en fan una valoració bona. El 12% diuen que és dolenta, l’11 i mig per cent que és molt dolenta i un 3% que és molt bona. Per tant, si sumem les valoracions positives de la gestió de l’actual govern municipal tenim com a resultat un 37% dels enquestats, gairebé el mateix percentatge que aquells que la valoren com a regular. Les negatives, són un 23 i mig per cent.

Pel que fa als serveis municipals, l’únic que treu més bona nota ara que fa dos anys és el de la recollida d’escombraries.

Un 40 per cent dels enquestats creu que ha millorat enfront del 28 per cent que responen que ha empitjorat. La resta, el 40 per cent, diuen que continua igual.

Els serveis que més han empitjorat segons l’opinió que reflecteix aquest sondeig serien les ajudes socials i l’aparcament.

Tant en un cas com en l’altre, gairebé 7 de cada 10 enquestats creuen que ara aparcar és més difícil que fa dos anys i que les ajudes socials són pitjors. Només el 12% manifesten que l’aparcament ha millorat i el 20% no ha notat cap canvi. En el cas de la neteja de la ciutat, el 40% creu que ha empitjorat enfront del 24,4% que diu que ha millorat i del 36% que considera que està igual.
Finalment, en el cas de la seguretat, gairebé la meitat dels enquestats opina que està igual que fa dos anys. El 36% afirmen que ha empitjorat i el 16% que ha millorat.

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta serveix per evitar el spam.