Notícies

L'opinió

Des de l’any 2008 la Federació ALLEM compta amb un Espai de Reflexió Ètica. L’Espai de Reflexió Ètica d’ALLEM fou dels primers que es varen constituir a Catalunya, en l’àmbit dels serveis socials, per persones amb discapacitat.

És un òrgan de caràcter consultiu al servei dels professionals i les entitats federades, creat per a l’anàlisi i l’assessorament de qüestions de caràcter ètic en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat intel•lectual, per contribuir a la millora de la seva atenció, a través de la promoció dels valors ètics.

A partir de l’experiència de l’Espai de Reflexió Ètica d’ALLEM, s’han constituït Espais de Reflexió Ètica a 4 de les entitats associades, amb el mateix objectiu. El proper dissabte dia 29 de novembre, a la Universitat de Lleida, organitzem la primera Jornada de Reflexió Ètica per professionals de les entitats de Ponent.

Defensem el dret a la vida digna de les persones amb discapacitat i vetllem per mantenir un sistema de suports que facin possible el desenvolupament de la seva autonomia personal. Aquest treball ens confronta permanentment amb dilemes ètics. Ens trobem en situacions on estan en qüestió drets de les persones com el dret a la intimitat, a la integritat, a la seguretat, a la salut, a la vida sexual plena, al treball o a una vida autònoma. I ens cal donar una resposta a les persones amb discapacitat i als professionals que treballen amb ells, cas per cas, amb reflexió, d’acord amb la capacitat i les competències de cada persona implicada.

Volem posar en evidència que situació de crisi econòmica actual no ha de comportar com a conseqüència una ciris de valors. Ha de ser tot el contrari, en defensa de les persones més vulnerables, davant les situacions de precarietat econòmica, hem de fer valdre més que mai els valors que vertebren una societat justa i cohesionada, i continuar treballant per fer possible l’exercici efectiu dels drets de totes les persones, en situació d’igualtat.

Assumpta Fortuny, Coordinadora de la Federació Allem

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta serveix per evitar el spam.