Notícies

Agricultura efectua pagaments per import de 23,34M€ en ajuts a la competitivitat agrària

Es destinen més de 20M€ en ajuts a primera instal·lació i a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha iniciat el pagament de 23.347.074€ corresponents als ajuts a la competitivitat agrària. Un total de 1.147 explotacions catalanes es beneficiaran d’aquests ajuts, que estan associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) corresponents a la convocatòria 2015.

Els ajuts a la competitivitat agrària comprenen els ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors, a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, a la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries i a la diversificació agrària. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) que participa en un 43% del finançament i s’emmarquen en el PDR2014-2020.

Amb el pressupost d’aquest any 2016 es dóna suport a la totalitat de les instal·lacions de joves i una part de les inversions sol·licitades i aprovades de la convocatòria 2015. D’aquesta mateixa convocatòria resten pendent de pagament projectes previstos per a les anualitats pressupostàries 2017 i 2018.

Amb l’objectiu de fomentar la creació d'empreses agràries viables per part de persones joves, el DARP va concedir l’any 2015 a 775 joves emprenedors l'ajut a la primera instal·lació. Un cop comprovada la viabilitat i el compliment dels requisits de 712 projectes, els beneficiaris han rebut enguany el primer pagament corresponent al 50% de l’ajut, per un import superior a 10M€.

Pel que fa a l’ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, en aquest any 2016, el DARP ha pagat una subvenció per un import superior a 10M€ a 301 titulars d’explotació, els qual han realitzat una inversió de 20M€.

Pel que fa a l’ajut a la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries un total de 108 explotacions han rebut 2M€, els quals han suposat una inversió de 4M€. Finalment, 26 explotacions agrícoles s’han beneficiat de l’ajut a la diversificació agrària. Dotat amb gairebé 1M€, ha suposat una inversió de quasi 2,3M€ en activitats que aporten rendes complementàries a l’explotació.

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta serveix per evitar el spam.